Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Många oroliga följer inte ordinationen

Många oroliga följer inte ordinationen

Publicerat 2010-08-12

Enligt en svensk studie har fler än var femte patient någon eller flera gånger avstått från att följa ordination på grund av oro kring läkemedlet. Nära hälften av regelbundna användare har fått läkemedel förskrivet från flera läkare samtidigt.

I undersökningen, som sponsrats av Apoteket AB, har 2105 svenskar fått besvara frågor om sina erfarenheter av receptbelagda läkemedel, varav 1013 personer använder läkemedel regelbundet och 292 personer tillhör gruppen 18-44 år.

30 procent är oroliga

Av intervjupersoner som fått ett läkemedel förskrivet har 30 procent känt osäkerhet eller oro för att ta läkemedlet. Oro är vanligare bland dem som tar läkemedel regelbundet (34 procent).

Av de 30 procenten som känt oro har 65 procent avstått från att ta läkemedel vid ett eller flera tillfällen, alltså 19,5 procent. Totalt sett uppger fler än var femte person (22 procent) att de någon eller flera gånger har avstått från att följa ordination på grund av oro. Bland regelbundna användare är siffran 27 procent.

– Följsamhet mot ordination måste bli en prioriterad fråga. Rätt använt kan läkemedel bidra till att fler upplever en högre grad av hälsa, kommenterar säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB i ett pressmeddelande.

Fler än var femte person (22 procent) vet inte vart de ska vända sig med frågor om de känner sig osäkra över ett läkemedel. Siffran för regelbundna användare är 17 procent och för unga 23 procent.

Får läkemedel av flera läkare

Nära hälften, 47 procent, av dem som använder läkemedel regelbundet har vid ett eller flera tillfällen fått läkemedel förskrivet av flera läkare samtidigt. 60 procent uppger också att de någon eller flera gånger har fått mer läkemedel förskrivet än vad de sedan förbrukat.

Ännu vanligare är det bland yngre, mellan 18 och 44 år, där drygt hälften (56 procent) har fått läkemedel förskrivet från flera läkare samtidigt. De har i större utsträckning fått mer läkemedel förskrivet än de förbrukat och det är även fler i den gruppen som uppger att de har känt oro för att ta ett läkemedel (41 procent).

– Undersökningen bekräftar att samordningen kring läkemedel är väldigt viktig. Dels för att skapa trygghet bland människor, dels för att begränsa mängden läkemedel som skrivs ut helt i onödan, kommenterar Eva Fernvall som tillägger att Apoteket prioriterar samordningsfrågan.

David Finer

Källa:
  1. Apoteket. Ny undersökning från Apoteket: Fler än var femte person har avstått läkemedel på grund av oro. Pressmeddelande 2010-07-08

Senast ändrad