Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Möjligt samband mellan finasterid och bröstcancer hos män

Möjligt samband mellan finasterid och bröstcancer hos män

Publicerat 2010-05-24

Det går inte att utesluta ett samband mellan användning av prostatamedlet finasterid och risken för manlig bröstcancer. Patienter bör vara uppmärksamma på misstänkta förändringar och förskrivare rapportera misstankar till Läkemedelsverket.

Sambandet har uppmärksammats genom Sveriges genomgång av fall av manlig bröstcancer vid användning av finasterid inom ramen för det gemensamma säkerhetsarbetet för läkemedel i Europa, Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). De flesta biverkningsrapporter sågs i kliniska prövningar och i spontanrapporter efter godkännandet.

Läkare bör instruera patienter som använder finasterid 1 mg och 5 mg att ta kontakt med sjukvården om de upptäcker förändringar i bröstvävnad som knutor, smärta, förstorade bröst eller förändring i bröstvårta.

Förskrivare uppmanas att till Läkemedelsverket rapportera biverkningar som relateras till användning av finasterid 1 mg och 5 mg där förändringar i bröstvävnad kan misstänkas. Blankett för anmälan finns på Janusinfo.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-05-20

Senast ändrad