Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Multiresistent tuberkulos når rekordnivåer i öst

Multiresistent tuberkulos når rekordnivåer i öst

Publicerat 2010-03-25

Under 2008 utvecklade omkring 440 000 människor i världen multiresistent tuberkulos och omkring 25 000 extremt resistent tbc. Värst är situationen i öst. Men en aktuell WHO-rapport är ändå försiktigt optimistisk om att kunna uppnå en halvering av dödsfallen i tbc år 2015 jämfört med år 1990.

Världshälsoorganisationens rapport om situationen för multiresistent och extremt resistent tuberkulos visar att den förra är vanligast i länder i Östeuropa och Centralasien. WHO-rapporten bygger på nya uppgifter från 35 av de 114 länder som sedan 1994 rapporterar in data.

Aldrig har så höga andelar multiresistent tuberkulos presenterats i ett enda land, som det som rapporteras från delar av nordvästra Ryssland, uppemot 24-28 procent bland nya fall. I övrigt rapporteras höga siffror från Moldavien och andra delar av forna Östeuropa. Epidemin skördar flest offer i Kina och Indien, där omkring hälften av alla fall av multiresistent tbc inträffar.

Omedelbara investeringar krävs

Det finns stora skillnader i behandlingen av patienter med multiresistent tbc i olika länder. Låginkomstländer har tillgång till högkvalitativa läkemedel via det så kallade Green Light Committee (GLC)-initiativet inom WHO, vilket sedan starten år 2000 har godkänt behandling av över 63 000 patienter med multiresistent tbc i 70 länder och territorier. Oroande är dock att endast omkring en procent av nya fall under år 2008 kunde rekryteras in i GLC-program.

Trots mer information och fler länder som vidtar åtgärder mot multiresistent tbc krävs omedelbara investeringar i infrastruktur, diagnostik och behandling om målet ska kunna uppnås att diagnosticera och behandla 80 procent av beräknade fall av multiresistent och extremresistent tbc år 2015, skriver WHO.

Få fall med multiresistens i Sverige

År 2009 diagnostiserades 13 fall av multiresistent tbc i Sverige, en minskning från 15 fall 2007. De flesta fallen av tbc diagnostiseras hos personer som kommer till Sverige från länderna vid Afrikas horn. Risken att ha multiresistent tbc är dock större om man kommer från forna Östeuropa.

Totalt rapporterades förra året 643 fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning med 16 procent jämfört år 2008. Flest fall kom från Stockholms läns landsting (239 fall). Antalet fall av tbc i Sverige har ökat nästan varje år sedan 2003. Sverige tillhör dock de länder i världen som har lägst förekomst av tbc.

FAKTA Multiresistent tbc

Definitionen på multiresistent tuberkulos är motståndskraft mot både isoniazid och rifampicin. Extremt resistent tuberkulos är dessutom motståndskraftig mot kinoloner och injektionsläkemedel som amikacin, kanamycin eller kapreomycin.

David Finer

Källa:

WHO.Multidrug and extensively drug-resistant TB (M/XDR-TB) 2010

WHO.The Green Light Committee (GLC) Initiative

Smittskyddsinstitutet.Tuberkulos sprids på svenska sjukhus 2009-10-28

Smittskyddsinstitutet.Tuberkulos ökar i Sverige 2010-03-25

Senast ändrad