Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Narkolepsifallen fler än förväntat – även bland ovaccinerade

Narkolepsifallen fler än förväntat – även bland ovaccinerade

Publicerat 2010-09-08

Antalet fall av narkolepsi har ökat i befolkningen, både sett till Stockholms län och till hela landet. Data från Stockholm visar dock att ökningen tycks vara ungefär lika stor bland dem som vaccinerats med Pandemrix som bland ovaccinerade. Samtidigt som utredningen fortgår kommer nu rekommendationer för höstens influensavaccination – där skydd mot nya influensan ingår.

Enligt data från Socialstyrelsen insjuknar omkring 100 individer varje år i narkolepsi i Sverige. Huvuddelen av fallen diagnostiseras i åldrarna 20-40 år. De senaste sex åren har 7-16 fall diagnostiserats per år hos personer under 20 år.

Baserat på statistik från registret Vaccinera som omfattar alla vaccinerade i Stockholms län har uppskattningsvis cirka 65 procent av alla under 18 år har vaccinerats med Pandemrix. I den gruppen förväntas färre än 10 barn ha fått diagnosen narkolepsi.

Det ska jämföras med att Läkemedelsverket fram till den 2 september hade fått 22 rapporter om narkolepsi efter vaccination från sjukvården samt 13 rapporter direkt från enskilda patienter (vilka inte rapporterats från sjukvården). 20 av rapporterna från sjukvården och 10 av konsumentrapporterna gällde barn och ungdomar under 18 år.

Det antal som nu rapporterats är alltså högre än förväntat utifrån data från tidigare år, konstateras i den pågående utredning som nu genomförs gemensamt av svenska myndigheter [1].

Lika många fall bland ovaccinerade

Av de sex fall av narkolepsi som rapporterats ibland barn och unga i Stockholm (<18 år) tillhör fyra gruppen vaccinerade. Två av de sex barnen tillhör den grupp som inte har vaccinerats. Bland de tio narkolepsifall där patienterna är 18 år eller äldre hade fem inträffat i den andel som vaccinerats (50 %), lika många i den andra hälften av befolkningen som inte vaccinerats. Beräkningar från dessa siffror visar att förekomsten av narkolepsi inte tycks skilja sig mellan vaccinerade barn eller vuxna jämfört med ovaccinerade.

Läkemedelsverket påpekar dock att eftersom resultaten framför allt ifrån Stockholm bygger på ett litet antal fall måste de tolkas med försiktighet och att den kartläggning som nu sker av samtliga fall i hela Sverige kommer att tillföra viktig information.

Parallellt pågår utredningen på EU-nivå och frågan kommer bland annat att diskuteras av den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP vid ett möte i dag [2].

Ingår i årets influensavaccin

Den 10 augusti deklarerade WHO att influensapandemin nu är öve men att det inte innebär på något sätt att A (H1N1)-viruset är borta. På södra halvklotet sprids dock viruset fortfarande (framför allt på Nya Zeeland och i Indien). Det troliga är att viruset kommer att cirkulera i världen under flera år framöver, men mer likna de säsongsinfluensavirus som finns sedan tidigare [3].

I årets säsongsinfluensavaccin i Sverige kommer skydd mot tre typer av influensa att ingå, däribland den nya influensan A (H1N1) 2009.

I rekommendationerna för höstens influensavaccinering, som publicerades av Socialstyrelsen igår, har myndigheten identifierat ett antal riskgrupper som löper en ökad risk för att drabbas av allvarlig influensasjukdom eller få svåra komplikationer till följd av influensan och som rekommenderas att ta säsongsinfluensavaccinet [4]. Den pågående utredningen om eventuellt samband mellan Pandemrix och narkolepsi ändrar i nuläget inte rekommendationerna.

– Utredningen är ännu inte avslutad, men med den information vi har idag kan något sådant samband inte fastställas. Det viktiga är att ge skydd mot influensa för de grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom, säger avdelningschefen Anders Tegnell vid Socialstyrelsen i ett uttalande i samband med rekommendationerna.

På grund av svenskarnas höga immunitet mot pandemiviruset och att A(H1N1) 2009 även ingår i säsongsinfluensavaccinet anser dock Socialstyrelsen att behovet av Pandemrix är litet. Pandemrix ger ett starkare skydd mot A(H1N1) 2009 än säsongsinfluensavaccinet, men bör reserveras för personer med nedsatt immunförsvar som inte får tillräckligt med skydd enbart genom säsongsinfluensavaccinet. I dessa fall bör en individuell bedömning göras av specialist.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Aktuellt läge i utredningen av narkolepsifall. Nyhet 2010-09-06
  2. EMA. CHMP meeting on 8 September 2010 to discuss Avandia and Pandemrix. News 2010-09-03
  3. Smittskyddsinstitutet. Världen befinner sig inte längre i en influensapandemi. Nyhet 2010-08-11
  4. Socialstyrelsen. Rekommendationer inför höstens influensavaccinering. Nyhet 2010-09-07

Senast ändrad