Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nexium mister subvention

Publicerat 2010-10-21

Det är inte rimligt att Nexium enterotabletter är kvar inom högkostnadsskyddet när det finns likvärdiga protonpumpshämmare som har en lägre kostnad. Det konstaterar TLV som nu har omprövat preparatets subvention och beslutat att den ska försvinna nästa år.

– Med en anpassad dosering av billiga generiska omeprazoltabletter eller kapslar kan man uppnå exakt samma behandlingseffekt som med fortfarande avsevärt mycket dyrare 40 mg nexiumtabletter, eller för den delen 20 mg dito, kommenterar Daniel Schmidt, ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté och ordförande i expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar.

Redan år 2006 konstaterade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att en generell användning av Nexium (esomeprazol) inte var kostnadseffektiv. Vid behandling av syrarelaterade symtom begränsades därför läkemedelsförmånen för Nexium till verifierad erosiv gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) eller till fall när generiskt omeprazol eller andra protonpumpshämmare inte gett tillfredsställande resultat.

Sex gånger dyrare

Trots den begränsade subventionen är användningen av Nexium lika stor idag som för fyra år sedan. Samtidigt har priset på likvärdiga alternativ sjunkit med mer än 75 procent.

Utöver priset anger TLV, som motiv till att helt ta bort subventionen, att Nexium 20 mg ger sämre syrahämning än omeprazol 40 mg. Patienter med otillräcklig effekt av omeprazol, 20 mg, riskerar därmed vid ett preparatbyte (till Nexium 20 mg) att få en sämre syrahämning än vad de kunnat få genom att istället gå upp i dos med omeprazol. TLV skriver också i sitt beslut att det saknas studier som visar att Nexium 40 mg ger bättre läkning än omeprazol 40 mg för patienter med erosiv GERD.

– Nexium är sex gånger dyrare än andra likvärdiga läkemedel men det är inte visat att det är bättre för patienterna. Vårt beslut kommer att frigöra cirka 150 miljoner kronor per år, pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, säger Anja Wikström, medicinsk utredare på TLV, i ett pressuttalande.

Beslutet att helt ta bort subventionen för Nexium enterotabletter gäller från och med den 15 januari 2011. Nexium enterogranulat och Nexium HP kommer dock fortfarande att ingå i högkostnadsskyddet.

Stor besparingspotential i Stockholm

Totalt i Sverige berörs närmare 100 000 patienter av beslutet. I Stockholm behandlas ungefär 14 000 patienter och genom att byta från Nexium finns en teoretisk besparingspotential på uppskattningsvis runt 30 miljoner kronor per år i länet.

– Detta är ett välkommet beslut som medför att vi nu kan slopa ett Klokt råd som vi haft flera år i Kloka Listan, nämligen: "Vid otillräcklig behandlingseffekt bör dosen av rekommenderat omeprazol höjas istället för att byta till annan PPI". Rådet avspeglar mycket väl bevekelsegrunden i TLV:s nya nexiumbeslut, säger Daniel Schmidt.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vi beslutar att Nexium inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet. 2010-10-20
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Beslut Nexium 2010-10-19
  3. Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Senast ändrad