Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

NSAID-gelerna ut ur förmånen

Publicerat 2010-10-27

Ett brett sortiment av analgetika kvarstår, men smärtstillande läkemedel för utvärtes bruk utgår ur högkostnadsskyddet, och några läkemedel får förändrad subventionsstatus. Det är resultatet av en granskning som TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, gjort av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

TLV anser att det behövs ett brett sortiment smärtläkemedel i högkostnadsskyddet och tillåter därför en viss prisskillnad mellan dessa. För de flesta av medlen får behandlingskostnaden inte överstiga tre kronor om dagen vid normaldos. Företagen som inte vill sänka priset på läkemedel inom denna läkemedelsgrupp får inte längre sina läkemedel subventionerade.

– Granskningen har också visat att det finns behov av att begränsa användningen av läkemedlen Celebra och Arcoxia till patienter med hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för magtarmbiverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. De är bara kostnadseffektiva för vissa patienter, säger Magnus Köping-Höggård, medicinsk utredare på TLV.

Följande läkemedel utesluts ur högkostnadsskyddet:

  • Zon gel (ketoprofen)
  • Ketoflex gel (ketoprofen)
  • Orudis gel (ketoprofen)
  • Siduro gel (ketoprofen)
  • Ibumetin gel (ibuprofen)
  • Eeze kutan spray (diklofenak)
  • Xefo (lornoxikam)
  • Xefo akut (lornoxikam)

Följande läkemedel får begränsad subvention:

  • Celebra (celecoxib)
  • Arcoxia (etoricoxib)

Under våren 2010 fattade TLV beslut om att inte längre subventionera hyaluronsyra och glukosamin. Sammantaget beräknas genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel frigöra nästan 100 miljoner kronor per år. Besluten träder i kraft den 1 februari nästa år.

David Finer

Senast ändrad