Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya data om fosterskada av paracetamol bör tolkas försiktigt

Publicerat 2010-11-10

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fler än 90 000 graviditeter registrerade där mamman har använt paracetamol. Analyser av de uppgifterna tyder inte på ökad risk för icke-nedvandrade testiklar. Den nya danska studie som har påvisat en sådan risk bör tolkas med försiktighet.

Paracetamol (Alvedon, Citodon, Panodil m fl) är en av de mest använda smärtlindrande/febernedsättande substanserna i Europa. Trots den stora användningen har det hittills inte funnits några kända risker vid användning under graviditet, varför paracetamol varit förstahandsval för gravida kvinnor då något smärtstillande eller febernedsättande preparat har behövts.

Den danska studie som i dagarna publicerades och som rapporterade om ett samband mellan långvarig användning av paracetamol under graviditet och risk för att pojkars testiklar inte vandrat ner till pungen vid tiden för födelsen har därför väckt stor uppmärksamhet [1]. Skadan räknas inte som en allvarlig fosterskada, men eftersom tillståndet sätts i samband med en något ökad risk för framtida infertilitetsproblem så har den danska studien fått stor genomslagskraft.

I det svenska Medicinska Födelseregistret finns det fler än 90 000 kvinnor som i tidig graviditet uppgivit att de använt paracetamol. Det finns ingen som helst ökad risk för att pojkbarnens testiklar inte skulle vara nedstigna, inte heller finns det någon ökad risk för hypospadi, ett besläktat tillstånd som innebär att urinröret mynnar på penis undersida. Det måste dock poängteras att det i det svenska Medicinska födelseregistret inte finns så noggranna exponeringsuppgifter som det fanns i den nypublicerade danska studien. Det går således inte att säkert uttala sig om risken vid långvarig användning under den känsliga perioden.

Ökad risk efter mer än fyra veckor

Den danska studien tycks vara välgjord, men fynden bör ändå tolkas med försiktighet. Man undersökte olika grader av exponeringar, olika tillstånd, och tre olika substanser. Det var endast just vid användning av paracetamol i både första och andra trimestern som man fann ett samband. Den ökade risken sågs också bara när exponering skett under minst 4 veckor. Vid övriga tidpunkter, eller vid kortare exponeringstid, kunde inga samband skönjas. Vid fynd av det här slaget – som mycket väl kan vara slumpfenomen – är det viktigt att resultaten konfirmeras med hjälp av oberoende dataset innan några panikåtgärder vidtas.

Det finns alltid anledning att vara måttlig med onödig medicinanvändning under graviditet. Den danska studien bör i nuläget dock inte leda till oro bland gravida kvinnor som har använt eller behöver medicinera tillfälligt med paracetamol under graviditet.

Karin Källén
Docent
Reproduktionsepidemiologiskt Centrum
Tornbladinstitutet
Lunds Universitet

Källa:
  1. Jensen MS, Rebordosa C, Thulstrup AM, Toft G, Sørensen HT, Bonde JP, Henriksen TB, Olsen J. Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism. Epidemiology. 2010 Nov;21:779-85. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad