Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya dosrekommendationer för intravenöst zanamivir och oseltamivir

Nya dosrekommendationer för intravenöst zanamivir och oseltamivir

Publicerat 2010-03-19

Intravenösa beredningar av Relenza (zanamivir) och Tamiflu (oseltamivir) kan nu, efter positivt yttrande från EU, förskrivas på licens. I samband med att medlen utreddes av europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté, CHMP togs även nya dosrekommendationer fram.

Oseltamivir för intravenöst bruk för användning till patienter med livshotande influensasjukdom finns tillgängligt för licensförskrivning efter individuell ansökan via apoteket Scheele.

Zanamivir för intravenöst bruk finns ännu endast tillgängligt i mycket begränsad mängd för behandling av livshotande influensasjukdom. En så kallad beredskapslicens har beviljats och läkemedlet kan endast beställas från Apoteket CW Scheele i direkt anslutning till pågående patientbehandling.

Information till behandlande läkare inklusive doseringsrekommendation tillhandahålls vid expediering av läkemedlet.

Dosrekommendationerna finns även att läsa på det svenska Läkemedelsverkets webbplats »

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Dosrekommendationer för intravenöst zanamivir och oseltamivir till patienter med livshotande influensa. Nyhet 2010-03-17

Senast ändrad