Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / ”Nya influensan A (H1N1) bör inte längre klassas som allmänfarlig”

”Nya influensan A (H1N1) bör inte längre klassas som allmänfarlig”

Publicerat 2010-03-19

Regeringen föreslår att den nya influensan från och med i juni inte längre ska klassas som allmänfarlig. Samtidigt vågar Världshälsoorganisationen, WHO, ännu inte riktigt blåsa faran över, utan behåller den högsta pandemiklassificeringen. WHO rekommenderar också att den nya influensan ska ingå i hösten influensavaccin.

Den nya influensan A (H1N1) bör från och med den 1 juni inte längre klassas som allmänfarlig sjukdom. Sjukdomen bör istället föras upp på smittskyddsförordningens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnades in i veckan [1].

De senaste veckorna har få svenska fall av den nya influensan diagnosticerats. Några dödsfall har inte rapporterats till Smittskyddsinstitutet sedan början av januari. Även i övriga Europa är influensaaktiviteten fortsatt låg [2].

Fortfarande ökning på sina håll

Världshälsoorganisationen, WHO, anser dock än så länge att den nuvarande nivån för pandemiberedskapen, det vill säga pandemifas sex, ska bibehållas [3]. Den så kallade Emergency Committee vid WHO, som utreder frågan, tyckte på sitt senaste möte i slutet av februari att det var för tidigt att fastslå att alla delar av världen redan hade nått sin topp i influensaspridningen. I många länder är det fortfarande osäkert om det verkligen är en minskning av fall. Därtill finns ny spridning i Västafrika. Med vintern i antågande på södra delen av jordklotet finns det också en oro att influensaaktiviteten ska öka. Kommittén ska dock göra ett nytt ställningstagande inom några veckor.

Nya influensan bör ingå i höstens vaccin

WHO:s experter har också nyligen haft ett av sina två årliga möten för att diskutera vilka olika influensavarianter som cirkulerar, vilka som förväntas dominera framöver och vilka stammar som därför bör ingå i kommande säsongs vaccin. Resultatet blev att den nya influensan bör ingå tillsammans med influensa B och H3N2 i den vaccinsammansättning som rekommenderas för norra halvklotet inför influensasäsongen 2010/2011 är att [4]. Rekommendationen tas fram som en hjälp till nationella myndigheter och vaccintillverkare.

Mer än varannan svensk vaccinerad

Till och med förra veckan (vecka 10) hade 11 001 fall av den nya influensan diagnostiserat i Sverige. Av dem hade 1 454 behövt sjukhusvård och 27 avlidit [2]. Totalt bedömer Smittskyddsinstitutet (utifrån sökdata på webbplatsen Vårdguiden och övervakningssystemet Sjukrapport) att mellan 240 000 och drygt 600 000 personer i landet har insjuknat i influensan [5].

Från början av oktober 2009, då vaccineringen mot den nya influensan A (H1N1) startade, och fram till första veckan 2010 hade minst 5 300 000 personer – det vill säga 57 procent av Sveriges befolkning – vaccinerats mot influensan [1].

Till följd av den vaccinering som genomförts är det inte sannolikt att sjukdomen åter kommer att få en allmän utbredning i landet, skriver regeringen sin proposition [1]. I propositionen framhålls också att en del av de åtgärder som följer med den allmänfarliga klassificeringen, såsom till exempel smittspårningen, inte längre är meningsfulla. Och i praktiken har de enbart tillämpats i begränsad utsträckning sedan den 15 juli 2009 – då Socialstyrelsen konstaterade det inte längre var meningsfullt att sträva efter att begränsa spridningen av viruset.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Regeringen. Proposition 2009/10:126. Den nya influensan A (H1N1)
  2. Smittskyddsinstitutet. Influensarapport, vecka 10 (8/3 - 14/3 ), 2010
  3. World Health Organization. Pandemic (H1N1) 2009: no phase change
  4. World Health Organization. WHO vaccine recommendations for 2010-2011 northern hempisphere influenza season
  5. Smittskyddsinstitutet. Influensarapport, vecka 1 (4/1 -10 /1 ), 2010

Senast ändrad