Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya riktlinjer för behandling av otit

Publicerat 2010-10-07

Penicillin behövs inte vid okomplicerad öroninflammation hos barn mellan ett och tolv år. Det framgår av Läkemedelsverkets nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut mediaotit (AOM).

Bekräftad öroninflammation hos barn under ett år och över tolv år bör behandlas med penicillin. Förstahandsval är då penicillin V tre gånger dagligen i fem dagar. Vid terapisvikt rekommenderas amoxicillin i tio dagar. Otit med brusten trumhinna ska alltid behandlas, liksom dubbelsidig öroninflammation hos barn under två år.

– Åldersgränsen har flyttats ner från två till ett år, vilket innebär att ganska många barn blir aktuella för det här, med färre antibiotikarecept som följd, säger Christer Norman, specialistläkare, som också menar att föräldrar inte söker vård lika snabbt om de vet att de kan avvakta lite.

Flera andra länder har också sänkt åldern för penicillinbehandling av okomplicerad öroninflammation. Vissa har satt gränsen vid sex månaders ålder.

– De nya rekommendationerna innebär också att barnen inte behöver kontrolleras efter en vanlig okomplicerad otit, vilket förut skulle göras efter tre månader, säger Christer Norman. Om barn hör dåligt måste det förstås utredas, men det gäller ju alla.

Smärtstillande paracetamol eller ibuprofen kan behövas, oavsett antibiotikabehandling, från sex månaders ålder. Om ingen förbättring sker kan möjlighet att hämta recept på penicillin efter några dagar vara ett alternativ, meddelar myndigheten.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-10-06

  2. Strama. Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut öroninflammation (AOM)

Senast ändrad