Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya rutiner för indragningar

Publicerat 2010-03-16

Ny klassificering och nya rutiner för spridning av information införs nu vid indragningar av läkemedel på den svenska marknaden.

Från och med den 15 mars gäller ett nytt indragningsförfarande för läkemedel [1].

– Det är så många aktörer som ska nås nu i och med omregleringen på apoteksmarknaden, säger Göran Everitt, farmacevtisk utredare på Inspektionsenheten på Läkemedelsverket

Information om indragningar ska därför framöver spridas med en kaskadreaktion där de som sålt/distribuerat läkemedlet vidare ska se till att informationen når sin slutgiltiga kund.

– Varje led får ansvara för att informationen förs vidare till nästa led, säger Göran Everitt.

Grader istället för färger

Vid en indragning ska läkemedelsföretaget spåra distributionen av aktuella produkter till första ledets partihandlare och spärra utleveranser samt kontakta Läkemedelsverket och ta fram en indragningsskrivelse (informationsblad med bland annat åtgärdslistor).

Det tidigare färgsystemet för indragningarna har slopats. I istället anges, på indragningsskrivelsen, en klassificering efter allvarlighetsgrad enligt ett EU-gemensamt system. I den så kallade RAS-klassificering (Rapid Alert System) är klass I är den allvarligaste graden och klass III är den minst allvarliga [2].

Samma information till alla

Indragningsskrivelsen blir också densamma för alla inblandade led [2] och det blir inte längre några brevutskick.

– Vi går ifrån pappersblanketten och skickar med e-post istället, så det blir en snabbare och enklare hantering, säger Göran Everitt.

Läkemedelsföretagen kommunicerar alltså med första ledets partihandlare/distributörer istället för som tidigare med alla apotek. Informationen går sedan vidare från partihandlarna till enskilda apotek, vårdinrättningar eller dagligvaruhandel beroende på hur läkemedlet har distribuerats.

Liksom tidigare kommer även alla indragningar att publiceras på Läkemedelsverkets webbplats [3].

De nya indragningsrutinerna gäller för konventionella läkemedel, växtbaserade läkemedel (VBL), traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL) inklusive antroposofiska medel, naturläkemedel, vissa utvärtes medel (VUM), lagerextempore samt homeopatika.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nya rutiner för indragningar av läkemedel. Nyhet 2010-03-15.
  2. Läkemedelsverket. Indragningar av läkemedel. Information 2010-03-15.
  3. Indragningar av läkemedel - Läkemedelsverket. Följ via RSS.

Senast ändrad