Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny nationell strategi för eHälsa

Publicerat 2010-07-12

Nationella IT-strategin för vård och omsorg som startade 2005 har bytt namn till Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Det har regeringen och styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bestämt.

Tidigare har fokus legat på den tekniska utvecklingen; nu satsar man mer på införandet, användningen och nyttan av tekniken. Den tidigare nationella IT-strategin hade fokus på hälso- och sjukvården. Nu betonas behovet av en samordnad utveckling inom hela vård- och omsorgssektorn.

Arbetet inriktas på att skapa förbättringar för tre parter - individen i sin roll som invånare, patient, brukare och anhörig, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bland annat betonas betydelsen av att alla förskrivare ska ha tillgång till patientens samlade läkemedelslista och ändamålsenliga förskrivarstöd.

Landstingens och regionernas eHälso-samarbete bedrivs inom Center för eHälsa i samverkan, som styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.

David Finer

Källa:
  1. Regeringen. Nationell eHälsa - tillgänglig och säker information inom vård och omsorg
  2. Regeringen. Strategin för nationell eHälsa

Senast ändrad