Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Octagam återkallas tillfälligt

Publicerat 2010-09-17

Läkemedelsverket har beslutat att tillfälligt återkalla immunglobulinet Octagam. Det på grund av att antalet biverkningsrapporter om blodpropp vid användning av Octagam 50 mg/ml har ökat under året. Några tillverkningssatser av produkten har tidigare dragits in i flera länder i Europa och i USA.

Läkemedelsverket uppmanade i veckan till skärpt vaksamhet avseende blodproppsbildning men har idag beslutat att tillfälligt återkalla båda styrkorna av Octagam (50 mg/ml och 100 mg/ml). Även i Tyskland har Octagam 50 mg/ml återkallats.

Indragningen är, enligt Läkemedelsverket, att betrakta som en förebyggande åtgärd eftersom orsaken till blodproppsbildningen i dag är oklar.

Myndigheten bedömer att risken för blodproppsbildning bland de som tidigare fått behandling med Octagam är låg då dessa biverkningar som regel uppträtt i direkt anslutning till infusionen av läkemedlet.

I Sverige finns inga rapporterade fall av blodpropp relaterat till produkten på senare år och de tillverkningssatser som initialt misstänktes vara kopplade till biverkningarna har inte sålts i Sverige.

Läkemedelsverket bevakar nu frågan tillsammans med andra myndigheter i EU.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Octagam återkallas tillfälligt. Nyhet 2010-09-17

Senast ändrad