Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ökad risk för diabetes av rosuvastatin

Ökad risk för diabetes av rosuvastatin

Publicerat 2010-06-04

Risken för att utveckla diabetes är lätt förhöjd hos patienter med prediabetes (fasteglukosnivåer på 5,6-6,9mmol/l) vid användning av rosuvastatin. Det konstaterar den europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för farmakovigilans, PhVWP. Gruppen har utrett frågan med anledning av fynd i en klinisk studie (JUPITER1).

En varning kommer att införas i produktinformationen för rosuvastatin. Nyttan med rosuvastatin bedöms ändå överväga riskerna för att utveckla diabetes. Utredningen kommer att publiceras på HMA:s (The Heads of Medicines Agencies) webbplats.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Månadsrapport från CHMP och PhVWP. Nyhet 2010-06-03

Senast ändrad