Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Oljor rekommenderas istället för läkemedel mot huvudlöss

Oljor rekommenderas istället för läkemedel mot huvudlöss

Publicerat 2010-08-09

Läkemedelsverket rekommenderar medicintekniska produkter som förstahandsmedel i nya riktlinjer för behandling av huvudlöss. Orsaken är framför allt resistensproblem med läkemedlen.

Medicintekniska produkter som ska appliceras i hårbotten för behandling av huvudlöss innehåller dimetikon (silikonolja) eller växtoljor. Även kombinationer av silikon- och växtolja förekommer. Produkterna ska vara CE-märkta för att få säljas vilket innebär att tillverkaren har gjort en klinisk utvärdering av produkten. Bäst dokumenterat är silikonolja (Hedrin, Nyda).

Verkningsmekanismen är oklar men silikonolja tros döda lössen genom kvävning alternativt osmos. Även vegetabiliska oljor uppges kväva lössen. Inga uppgifter finns om att löss har blivit resistenta mot medicintekniska produkter och sannolikheten för det bedöms vara liten.

Bland läkemedlen finns resistens rapporterad i Sverige för permetrin (Nix) och malation (Prioderm). Däremot finns ingen resistens uppgiven för kombinationen bensylbensoat och disulfiram (Tenutex). Men preparatet är besvärligt att använda, bland annat ska det sitta kvar i 24 timmar innan det tvättas bort.

Läkemedelsverket betonar vikten av att följa behandlingsinstruktioner och att smittspåra. Om upprepade behandlingsförsök med samma medel misslyckats och alla åtgärder har utförts för att behandlingen ska fungera, bör en rapport om behandlingsmisslyckande skickas till Läkemedelsverket. För läkemedel ska blanketten för biverkningsrapportering användas medan det finns en särskild blankett för rapportering av medicintekniska produkter.

Fakta – Läkemedelsverkets rekommendationer för val av lusmedel

  • I första hand medicintekniska produkter som appliceras i hårbotten. Bäst dokumenterat är silikonolja (Hedrin, Nyda)
  • I andra hand läkemedel med kombinationen bensylbensoat och disulfiram (Tenutex).
  • I tredje hand läkemedel med malation (Prioderm) som kutan lösning.
  • I fjärde hand läkemedel med malation eller permetrin (Nix) som schampoo.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Så behandlar du huvudlöss – ny rekommendation från Läkemedelsverket. Nyhet 2010-08-04

Senast ändrad