Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Omega 3-fettsyror förbättrar statineffekt

Omega 3-fettsyror förbättrar statineffekt

Publicerat 2010-03-05

Tillägg av omega 3-fettsyror ger en ytterligare sänkning av icke-HDL-kolesterol, utöver vad som uppnås med atorvastatin, visar en studie publicerad i tidskriften Mayo Clinic Proceedings. De högsta statindoserna utvärderas dock inte i studien.

I studien deltog nära 250 patienter med obehandlad hypertriglyceridemi och icke-HDL-kolesterol över 4,1 mmol/L. Patienterna randomiserades till 20 veckors behandling med antingen 4 g omega-3-fettsyror per dag eller placebo [1]. Parallellt med detta fick samtliga deltagare atorvastatin i successivt ökande dos från 10 till 40 mg per dag.

Vid alla tre atorvastatindoserna gav omega 3-tillägget en ytterligare signifikant sänkning av icke-HDL-kolesterolet, men tilläggseffekten var mest uttalad vid de två lägre atorvastatindoserna. Vid dessa dosnivåer (10-20 mg atorvastatin per dag) gav omega 3-tillägget en extra minskning av icke-HDL på ungefär 7 procent, motsvarande cirka 0,4 mmol/L. Vid atorvastatindosen 40 mg per dag sänkte omega 3-fettsyrorna icke-HDL-kolesterolet med bara 4 procent, eller 0,2 mmol/L.

Studien är intressant, eftersom den på ett systematiskt sätt undersöker tilläggseffekten av omega 3-fettsyror vid flera olika statindoser. Den högsta rekommenderade atorvastatindosen, 80 mg per dag, saknas dock och det går därför inte att säga om tillägget av fettsyror innebär några fördelar jämfört med att öka statindosen ytterligare. Teoretiskt skulle kombinationsbehandlingen kunna minska risken för exempelvis allvarliga muskelbiverkningar som är vanligare vid höga statindoser, men detta återstår att visa.

Studien finansierades av GlaxoSmithKline, som tillverkar omega 3-preparatet Lovaza

Jonatan Lindh

Källa:
  1. Bays HE, McKenney J, Maki KC, Doyle RT, Carter RN, Stein E. Effects of prescription omega-3-acid ethyl esters on non--high-density lipoprotein cholesterol when coadministered with escalating doses of atorvastatin. Mayo Clin Proc. 2010;85:122-8. PubMed, Fulltext

Senast ändrad