Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Onödigt försiktiga allmänläkare kan underbehandla vid amning

Onödigt försiktiga allmänläkare kan underbehandla vid amning

Publicerat 2010-04-08

Allmänläkare som fattar beslut om läkemedelsbehandling utifrån sin magkänsla eller tumregler riskerar att underbehandla ammande mödrar. Det menar författarna till en kvalitativ intervjuundersökning från Australien.

Ammande mammor upplever inte sällan olika hälsoproblem, där allmänläkare kan behöva överväga läkemedelsbehandling. En kvalitativ intervjuundersökning [1] av 640 allmänläkare (335 svarande) i Australien studerade hur läkarna fattade sina beslut om läkemedelsbehandling i dessa komplexa risksituationer.

Beslutsfattandet uppvisade hela spektrat från enkla beslut som vid behandling av mastit till komplicerade överväganden med informationssökning i många källor, exempelvis vid postnatal depression.

Läkarna sökte information på många håll, i behandlingsriktlinjer, MIMS (en kommersiell läkemedelsbok), via apotekare, specialister, företag och via sjukhusens hjälptelefon samt via böcker, nätsajter, telefonrådgivning och vetenskapliga tidskrifter.

Onödig försiktighet

Informationssökningarna var inte enkla, eftersom källorna kunde ge motstridiga besked. Läkarna uppgav i synnerhet att apotekare som de tillfrågade kunde ha åsikter, ofta i mer konservativ, försiktig riktning, som avvek från deras egna beslut. Resultatet, enligt artikelförfattarna, blev att läkarna tenderade att bli onödigt försiktiga.

Vad gäller patienterna - liksom allmänheten i gemen – är det enligt artikelförfattarna en typisk men felaktig uppfattning att all läkemedelsanvändning under amningsperioden är av ondo. Samtidigt bortser man från de risker det kan innebära att tidigt börja ge modersmjölkersättning.

Det tog sig uttryck i att de kunde avbryta en pågående behandling i förtid eller låta bli att förskriva med hänsyn till den tänkbara risken för barnet. Ofta tog läkarna besluten reflexmässigt eller enligt ”tumregler”, såsom visats i en tidigare svensk studie från 2003 [2], vilket enligt författarna ibland kunde medföra ökad risk – inte för barnet i det här fallet – utan för ett sämre utfall för modern.

Tillägg: Stockholms läns landsting erbjuder via Janusinfo tillgång till databasen ”Läkemedel och amning” med evidensbaserad information om läkemedel under amningsperioden

David Finer

Källa:
  1. Jayawickrama HS, Amir LH, Pirotta MV. GPs' decision-making when prescribing medicines for breastfeeding women: Content analysis of a survey. BMC Research Notes 2010, 3:82 doi:10.1186/1756-0500-3-82.
  2. André A, Borgquist L, Mölstad S. Use of rules of thumb in the consultation in general practice—an act of balance between the individual and the general perspective. Family Practice 2003 Vol. 20, No. 5, 514-519.

Senast ändrad