Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Panodil Extend heter nu Alvedon 665 mg

Publicerat 2010-02-19

Panodil Extend har bytt namn till Alvedon 665 mg. Det är endast namnet som ändrats, innehållet i tabletten är fortfarande detsamma.

Panodil Extend är upphandlat för Stockholms läns landsting 2010. Från den 1 mars kommer upphandlingsavtalet för Panodil Extend att överföras till Alvedon 665 mg.

I Kloka Listan rekommenderas preparatet vid nociceptiv smärta när längre effektduration önskas.

Siv Martini

Senast ändrad