Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

PR-byrå låg bakom läkarinsändare

Publicerat 2010-03-23

I slutet av februari publicerade den brittiska tidningen the Times ett brev som varnade för generikaförskrivning och försvarade läkarnas fria rätt att förskriva dyrare originalläkemedel. Brevet var undertecknat av läkare och företrädare för patientorganisationer och vände sig specifikt emot att brittiska sjukvårdssystemet NHS planerar att föreslå automatisk generikasubstitution vid förskrivning. Detta kunde vara både för farligt och förvirrande för patienten, ansåg undertecknarna.

Nu upplyser en artikel i British Medical Journal att brevet ingalunda var en spontan opinionsyttring från gräsrötterna, som det kunde förefalla. Istället hade brevet tillkommit som ett uppdrag från ett läkemedelsföretaget och en PR-byrå. Byrån hittade potentiella författare genom att leta i forskningslitteraturen, särskilt i läkemedelsreklamfinansierade gratistidningar, och ombad dem sedan att underteckna artikeln.

I höstas refererades i BMJ också avslöjanden i USA om att läkemedelsföretag och PR-byråer spökskriver vetenskapliga läkemedelsartiklar som ansedda läkare och forskare därefter ombeds underteckna.

David Finer

Senast ändrad