Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Premiär för nya kommittétidningen Evidens

Premiär för nya kommittétidningen Evidens

Publicerat 2010-02-12

Fredagen den 12 februari lanserades Evidens, en ny tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté som ska komma ut med sex nummer om året.

Tidningens hela namn är Evidens Medicin & Läkemedel. Den kommer att distribueras brett inom Stockholms Läns Landsting och ersätter de tidigare läkemedelskommittétidningarna Läkemediet, Ögat på Läkemedel, Läkemedelsnytt och Farmaka i fokus.

I ledaren skriver överläkare Eva Andersén Karlsson, Södersjukhuset, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté och ordförande i Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar:

"Evidens är en helt ny tidning till förskrivare i Stockholms läns landsting och det är en stor utmaning och en stor glädje att medverka i denna tidskrift. Utifrån förskrivarnas behov ska vi presentera nyheter och bästa evidens om läkemedel och dess plats i terapin."

Kloka Listan och diabetes

Temat i första numret av tidningen är nya Kloka Listan. Inom avdelningen Nya riktlinjer och behandlingsstrategier handlar det om diabetes och de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen. Tidningen innehåller också en presentation av aktuella svenska och internationella nyheter, några nya läkemedelsstudier och aktuell läkemedelsstatistik.

Tidningens chefredaktör heter Fredrik Hed, medicinjournalist och apotekare med ett förflutet som chefredaktör för Läkemedelsvärlden bland annat. Ansvarig utgivare är Seher Korkmaz, tillförordnad verksamhetschef på Medicinskt Kunskapscentrum (tidigare Läkemedelscentrum). I redaktionen ingår läkare, apotekare och medicinjournalister.

David Finer

Senast ändrad