Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Privigen vann upphandlingen av intravenösa gammaglobuliner

Privigen vann upphandlingen av intravenösa gammaglobuliner

Publicerat 2010-07-08

Privigen är det intravenösa gammaglobulin (IVIG) som levereras till sjukhusen om inte annat anges. Det står klart efter att upphandlingen nu är avslutad. Dokumentation, klinisk säkerhet, sortimentsbredd och förpackningar är jämförda och bedömda i förhållande till de begärda priserna.

Önskar klinikerna beställa ett annat IVIG än det avtalade preparatet, måste texten ”Får ej bytas” anges både vid beställning via WebbAbest och på pappersrekvisition.

Britt Wessel

Senast ändrad