Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Program mot resistens lanseras inför europeiska antibiotikadagen

Program mot resistens lanseras inför europeiska antibiotikadagen

Publicerat 2010-11-17

Inför europeiska antibiotikadagen 18 november har Strama och Svenska infektionsläkarföreningen lanserat ett förslag till ett nationellt tiopunktsprogram för minskad antibiotikaresistens på sjukhus.

På senare år har sjukhus haft flera utbrott av resistenta bakterier som gett upphov till svårbehandlade infektioner och dödsfall.

– Vi har fortfarande goda förutsättningar att hålla resistensläget i schack så att vi kan bevara effekten hos befintliga antibiotika så länge som möjligt. Men det kräver ett tätt samarbete mellan sjukvårdens olika aktörer där laboratoriet, vårdhygien och infektionsexpertis har en nyckelroll, säger Jan Källman ordförande i Svenska infektionsläkarföreningen.

Tre nyckelområden

Tiopunktsprogrammets tre nyckelområden för att motverka resistens är att:

  • minska behovet av antibiotika genom att reducera smittspridning och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner
  • förbättra diagnostiken
  • använda antibiotika rationellt - rätt preparat i rätt tid till rätt patient i rätt dos och behandlingslängd.

– Förhoppningen är att programmet ska accepteras och införlivas i landstingens patientsäkerhetsarbete. Tillgång till effektiv behandling vid bakteriella infektioner är inte längre en självklarhet, och respekten för antibiotika måste öka, säger Otto Cars, ordförande i Strama.

David Finer

Källa:

Strama. Förslag till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård. Pressmeddelande 2010-11-17

Senast ändrad