Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Publicerade läkemedelsdata kan vara manipulerade

Publicerade läkemedelsdata kan vara manipulerade

Publicerat 2010-02-08

Många publicerade studier av nya läkemedel kan vara manipulerade av läkemedelsföretagen. Inte ens Cochrane- och SBU-rapporter går längre helt att lita på. Det hävdas i ett reportage i Läkemedelsvärlden, som bygger på företagsdokument och intervjuer.

Industrins egna undersökningar har visat att läkarna har mycket större förtroende för vetenskapliga artiklar om läkemedel än för reklam. Därför har företagen sett till att kontrollera hur och var resultaten av industrisponsrad forskning ska offentliggöras.

Medicinreportern och apotekaren Fredrik Hedlund presenterar i Läkemedelsvärlden delar av innehållet i interna dokument från olika företag. Många tidigare okända detaljer kom fram när en amerikansk domstol i höstas offentliggjorde ett stort antal dokument från läkemedelsföretaget Wyeth och publiceringsplaneringsföretaget Designwrite.

Spökskriveri snedvrider sanningen

Bara i USA finns det ett 50-tal sådana publiceringsföretag som styr hur, var och av vem resultaten av industrisponsrade studier ska publiceras. Det går enligt tidskriften till så här:

Läkemedels- och publiceringsföretagen bestämmer vilka budskap om läkemedlet som ska spridas, och publiceringsföretaget spökskriver artikeln, så att sanningen snedvrids. Fördelar lyfts fram, risker tonas ned, nya användningsområden föreslås, och konkurrentpreparat svartmålas.

Först när företagen är överens om innehållet kontaktas externa, ofta akademiska experter som frontfigurer, skenförfattare. Sammanhanget är fördolt för de tidskrifter och referenter som sedan handhar artikeln. Referenternas eventuella ändringsförslag hanteras återigen av publiceringsföretagen i kommunikation med experten-frontfiguren. Artikeln publiceras.

Cochrane-analys måste göras om

Richard Bergström, vd i branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen kommenterar för Läkemedelsvärlden att företagen borde vara tydligare med att de står bakom lejonparten av artiklar. Han anser dock att man måste skilja mellan originalartiklar av kliniska studier och metaanalyser. Författarna till de förstnämnda har trots allt oftast stått för arbetet, medan metaanalyser oftare kan vara skrivna av bulvaner, menar Bergström. Han anser också att SBU är för passivt. Myndigheten borde liksom Läkemedelsverket oftare gå till originaldata och inte förlita sig så mycket på de vetenskapliga tidskrifterna.

I en kommentar till reportaget om så kallad spökhantering via publiceringsföretag säger professor Måns Rosén, direktör för SBU, att han känt till verksamheten men inte dess omfattning. Han kan heller inte utesluta att SBU fattat beslut utifrån felaktiga underlag från förvrängda studier.

Till exempel menar författarna till en studie om felaktigt redovisade resultat av gabapentin (Neurontin) att en positiv Cochrane-analys av läkemedlet vid akut och kronisk smärta från 2005 nu måste göras om eftersom den grundar sig på felaktiga uppgifter.

David Finer

Senast ändrad