Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rapportera bristande kastrationseffekt vid GnRH-analogbehandling

Rapportera bristande kastrationseffekt vid GnRH-analogbehandling

Publicerat 2010-05-20

Tolv fall av bristande kastrationseffekt vid behandling med leuprorelin hos patienter med prostatacancer har rapporterats till Läkemedelsverket. I samtliga fall har stigande PSA föranlett kontroll av s-testosteron som visat på icke-kastrationsvärden (> 0,7 nmol/L). Läkare uppmanas därför att kontrollera s-testosteron vid stigande PSA hos patienter med hormonbehandlad prostatacancer och rapportera de fall som inte uppnått kastrationsvärden för s-testosteron (> 0,7 nmol/L) under pågående GnRH-behandling. Vid avsaknad av uppnådd kastrationsnivå riskerar patienten att uppfattas ha en kastrationsrefraktär sjukdom, vilket kan leda till tillägg av annan onkologisk behandling och en ökad oro hos patienten.

I de fall som följts upp har patienten antingen bytt till ett annat GnRH-preparat eller fått önskad effekt av fortsatt behandling med samma GnRH. Det finns inga rapporter för andra gonadotropinfrisättande hormonanaloger (GnRH) vid prostatacancerbehandling.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-05-19

Senast ändrad