Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Regeringen förslås få ansvar för vaccinationsprogrammen

Regeringen förslås få ansvar för vaccinationsprogrammen

Publicerat 2010-06-03

Vacciner ska upphandlas och betalas av staten. Och de ska registreras i ett lagreglerat hälsodataregister. Det föreslår Vaccinutredningen.

En lag om nationella vaccinationsprogram behövs för att ange vad som ska krävas för att en ny vaccination ska kunna införas. Det konstateras i den så kallade Vaccinutredningen som nu är klar och har överlämnats till folkhälsoministern.

Eftersom vaccinationsprogrammen ger stora kostnader för både staten, kommunerna och landstingen förordar utredningen att regeringen framöver ska bestämma vilka sjukdomar som vaccinationsprogrammens ska omfatta. För närvarande är det Socialstyrelsen som beslutar det.

– Det är inte rimligt att en enskild myndighet ska besluta om stora utgifter och arbetskrävande insatser i stat, kommuner och landsting. Det finns behov att förtydliga ansvaret för kostnader och genomförande av vaccinationsprogram, säger regeringens särskilde utredare Bo Jonsson i ett pressuttalande.

Ett särskilt expertråd föreslås dock inrättas inom Socialstyrelsen med uppgift att lämna beslutsrekommendationer och beslutsunderlagen bör även i fortsättningen tas fram inom myndigheten.

Central upphandling

Dessutom föreslås att staten bör stå för vaccinkostnaderna och för upphandlingen av vaccinerna i det nationella programmet.

Utredningen konstaterar även att vaccinationer bör registreras i ett lagreglerat hälsodataregister som inrättas hos Smittskyddsinstitutet.

Definitioner vaccinationsprogram

Med allmänna vaccinationsprogram avses i regel barnvaccinationsprogrammet. Barnvaccinationsprogrammet erbjuds samtliga medborgare och bygger på Socialstyrelsens föreskrifter. De ska följas av vårdgivarna.

Med riktade vaccinationsprogram menas vanligen vaccinationer som erbjuds personer med risksjukdomar. Dessa vaccinationsprogram är inte bestämda i föreskrifter utan bygger på rekommendationer från Socialstyrelsen. Rekommendationer är frivilliga att följa för vårdgivarna.

Begreppet nationella vaccinationsprogram är en samlingsbeteckning för barnvaccinationsprogrammet och de riktade vaccinationsprogrammen.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Socialdepartementet. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram. Pressmeddelande 2010-06-01

Senast ändrad