Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Remiss från Miljödepartementet om skärpta miljökrav på läkemedelstillverkning

Remiss från Miljödepartementet om skärpta miljökrav på läkemedelstillverkning

Publicerat 2010-08-02

Regeringen har gett Läkemedelsverket uppdraget att kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel.

Läkemedelsverkets förslag är att införa ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna för tillverkning av läkemedel i lagstiftningen om god tillverkningssed, GMP. Dessutom bör EU-lagstiftningen ändras så att även miljöriskbedömningen vägs in vid godkännandet av ett läkemedel. Vidare bör regeringen driva EU-arbetet om antibiotikaresistenta bakterier ur ett hållbarhetsperspektiv.

Myndigheten föreslår nationellt en översyn av förmånssystemet och att fortsatt forskning på läkemedels effekter i naturen bör prioriteras. Det är också viktigt med kunskapsöverföring, exempelvis om förbättrade reningstekniker, till länder i tredje världen.

Läkemedelsverkets rapport har skickats på remiss och svaren ska ha inkommit till Miljödepartementet senast den 30 september 2010.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans. Rapport 2009-12-16
  2. Regeringskansliet

Senast ändrad