Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Resultaten från utredningen om narkolepsi och Pandemrix försenas

Resultaten från utredningen om narkolepsi och Pandemrix försenas

Publicerat 2010-12-03

Läkemedelsverket håller nu på att granska alla svenska fall där narkolepsi har diagnostiserats sedan den 1 januari 2009. Parallellt med fallinventeringen pågår registerstudier. Arbetet tar dock längre tid än beräknat och de samlade resultaten av utredningen kring narkolepsifallen och eventuellt samband med pandemrixvaccination väntas komma först till våren.

Läkemedelsverket har begärt in och granskar nu journaler för samtliga diagnostiserade fall av nyinsjuknande i narkolepsi som har inträffat i Sverige sedan den 1 januari 2009, oavsett om patienterna vaccinerats eller inte. Det har dock visat sig svårare än beräknat att få in dessa data från sjukvården, vilket har fördröjt utredningen.

Fler svenska registerstudier

Som ett komplement till den nationella fallinventeringen görs också registerstudier i enskilda regioner där vaccinationsregister finns. Tidigare under hösten genomfördes en studie i Stockholms län, men då endast ett fåtal fall rapporterats går det inte att dra några säkra slutsatser beträffande risken för narkolepsi i anslutning till vaccination. Därför planeras motsvarande studier även i Västra Götaland, Skåne och Östergötland.

Genom att lägga samman dessa registerundersökningar bör man kunna få en uppfattning om vaccinationen innebär en risk eller inte, skriver Läkemedelsverket i en kommentar till utredningsläget.

Resultat från fallinventeringen samt från nya registerstudier i Sverige uppskattas kunna bli tillgängliga under våren 2011. Dessa svenska undersökningar är, enligt Läkemedelsverket, en viktig del i den pågående europeiska utredningen av narkolepsifall som misstänkts ha samband med vaccination med Pandemrix.

50 biverkningsrapporter från svenska sjukvården

Läkemedelsverket uppger att myndigheten fram till och med november har fått in 50 rapporter om narkolepsi från sjukvården. Utöver det har det inkommit sju rapporter direkt från enskilda patienter, fall som inte inte rapporterats från sjukvården. Majoriteten av biverkningsfallen gäller ungdomar och barn under 19 år. Rapporterna är fler än förväntat och utgör en varningssignal, men flera möjliga förklaringar kan finnas till det, såsom: influensan eller annan infektionssjukdom, normal variation över tid i antalet personer som insjuknar i narkolepsi eller ökad uppmärksamhet på ett ovanligt och normalt sett svårdiagnostiserat tillstånd.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Uppdatering av utredningsläget kring narkolepsi och Pandemrix. Nyhet 2010-12-02

Senast ändrad