Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Pris till poster kring könsskillnader

Riksstämman: Pris till poster kring könsskillnader

Publicerat 2010-12-06

Ett av riksstämmans posterpris har tilldelats forskare vid Medicinskt Kunskapscentrum för ett arbete kring könsskillnader i läkemedels-
användningen i Sverige.

Ett av riksstämmans posterpris har tilldelats forskare vid Medicinskt Kunskapscentrum för ett arbete kring könsskillnader i läkemedels-
användningen i Sverige.

Desirée Loikas, apotekare vid enheten för analys och jämförelser, Medicinskt Kunskapscentrum har fått pris för bästa poster inom Sektionen för läkemedelslära på riksstämman. Priset var ett diplom, och prismotiveringen lyder: ”För god vetenskaplig och pedagogisk presentation.”

– Jag är nöjd med min poster och det kändes jätteroligt att vinna ett posterpris, säger Desirée Loikas.

Systematisk kartläggning

Postern redovisade en systematisk kartläggning av könsskillnader i läkemedelsanvändning 2007-2009 i hela landet utifrån data från Socialstyrelsens läkemedelsregister över läkemedelsutköp.

Under 2009 köpte 59 procent av männen och 75 procent av kvinnorna i riket ut minst ett receptförskrivet läkemedel. Läkemedelsgrupper med större användning hos kvinnor än hos män i absoluta tal var bland andra antibiotika, lätta analgetika och antipyretika och antidepressiva, medan ACE-hämmare, lipidsänkare och antikoagulantia användes i större utsträckning av män.

Posterförfattarna konstaterade att det behövs fördjupade studier kring orsaker till skillnaderna, och att sådana till viss del utförs inom ramen för projektet Genusaspekter vid läkemedelsanvändning, som ingår i Sveriges Kommuners och Landstings satsning Hållbar Jämställdhet.

David Finer

Källa:
  1. Desirée Loikas, Björn Wettermark, Gunilla Ringbäck Weitoff, Mia von Euler, Ulf Bergman, Karin Schenk-Gustafsson. Könsskillnader i läkemedelsanvändningen i Sverige – en systematisk analys”. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Medicinska Riksstämma 2010-12-01.

Senast ändrad