Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Säkrare warfarinkontroll i hemmet

Riksstämman: Säkrare warfarinkontroll i hemmet

Publicerat 2010-12-03

Kapillär kontroll av äldre patienters PK-värden i hemmet kan innebära en något bättre kontrollerad waranbehandling än gängse venös provtagning. Orsaken tillskrivs framför allt tätare kontroller och fler dosjusteringar. Det visar preliminära resultat av en randomiserad studie av 104 personer över 70 år i sex kommuner i Sydöstra Sverige.

PK-värdena i den patientnära interventionen låg oftare (82 procent) inom referensområdet än för kontrollgruppen (77 procent) enligt Ann Lindelöf, distriktsköterska, vårdcentralen Vikbolandet.

Metoden innebar att PK-värdet rapporterades per telefon för ny dosering av antingen läkare, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker.

– Personalen upplever att vi har vunnit restid. Patienterna tycker det går fortare, smidigare och inte gör lika ont. De vill inte återgå till venös provtagning, sa Ann Lindelöf.

Hon tillade att det återstår att analysera det hälsoekonomiska utfallet av interventionen.

– De sista patienterna slutade i projektet i oktober. Vi har inte fått in alla data än. Vi får se var vi hamnar när man räknar ihop kostnaderna för stickorna, tidsvinsterna för personalen, restider och så vidare. Resultaten kommer att redovisas i en vetenskaplig artikel så småningom.

Studien genomfördes med stöd av FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige) och Roche Diagnostics Scandinavia AB.

David Finer

Källa:
  1. Lindelöf A, Peterson M, Sproge G, Wallén T, Lindahl T, Hallert C. Patientnära kontroller av äldre med kronisk Waranbehandling. Poster presenterad vid Svenska läkaresällskapets riksstämma 2010-12-01.

Senast ändrad