Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Svårförklarliga könsskillnader i förskrivningen av läkemedel till barn

Riksstämman: Svårförklarliga könsskillnader i förskrivningen av läkemedel till barn

Publicerat 2010-12-06

År 2007 fick varannat barn 0-17 år i Sverige minst ett receptbelagt läkemedel. Vart sjätte barn (12 procent) fick minst fem läkemedel, och ett barn på tjugofem (fyra procent) fick minst 10 läkemedel. Det visar data från det nationella läkemedelsregistret, sammanställda av forskare från Kalmar.

Högst upp på listan över läkemedel som hämtas ut från apoteken till barn finns antibiotika, hostmediciner, läkemedel för obstruktiva luftvägssjukdomar och antihistaminer. Det finns könsskillnader som – med undantag för p-piller – inte är helt enkla att förklara, skriver forskarna.

För astmaläkemedel är användningen mycket större bland pojkar, särskilt i vissa subgrupper. För pojkar födda 2006 var användningen av glukokortikoider 7,3 procent mot 4, 2 procent för flickor. Forskarna ifrågasätter om dessa skillnader enbart kan tillskrivas en högre astmaprevalens hos pojkar. Det återstår att ta reda på om förskrivningsvanorna påverkas av andra faktorer som bias i symtomtolkning eller skillnader i sjukvårdskonsumtion.

David Finer

Källa:
  1. Ann-Charlotte Nyström, Ellen Vinge, Göran Petersson. Drug prescription patterns in the paediatric population in Sweden - Variations by age and gender. Poster presenterad på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2010-12-01.

Senast ändrad