Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rosiglitazon dras in tillfälligt i EU

Publicerat 2010-09-24

Diabetsläkemedlen Avandia och Avandamet som innehåller rosiglitazon dras in tillfälligt i hela EU. Orsaken är att substansen kan öka risken för hjärt-kärlbiverkningar.

Fördelarna med rosiglitazon uppväger inte riskerna. Den slutsatsen drar den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) efter en noggrann utredning. De rekommenderar därför att diabetesläkemedel innehållande rosiglitazon dras in tillfälligt i hela EU.

Sedan tidigare är det känt att rosiglitazon kan leda till att vätska ansamlas i kroppen. I förlängningen kan det öka risken för hjärtkärl-biverkningar. Data som inkommit de senaste 2-3 åren stödjer tidigare rapporter om en något ökad risk för den typen av biverkningar.

I Stockholm län behandlas omkring 1000 patienter med Avandia eller Avandamet. Inom de närmaste månaderna kommer försäljningen av preparaten upphöra.

Läkemedelsverket uppmanar läkare att ta reda på vilka patienter som behandlas med rosiglitazon och erbjuda dem annan lämplig behandling.

Anettte Rickebjer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedel som innehåller rosiglitazon dras in tillfälligt i EU Nyhet 2010-09-24
  2. Nätverket för läkemedelsepidemiologi (NEPI). Rosiglitazon indraget - prevalenstabeller. Aktuellt 2010-09-23

Senast ändrad