Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sällsynta sjukdomar ska samordnas

Publicerat 2010-07-30

Regeringen har avsatt tre miljoner kronor för att inrätta en nationell funktion för samordning av insatser och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar, sådana som finns hos högst 100 personer i befolkningen. Dessa personer möts ofta av okunskap i sina kontakter med hälso- och sjukvården, och samordningen av insatser från olika instanser lämnas ofta till patienter och anhöriga.

Socialstyrelsen har fått uppdraget att besluta hur den nationella funktionen ska organiseras. Funktionen ska dock vara fristående från myndigheten.

I juni presenterade socialstyrelsen ett förslag om att förbättra organisationen av resurser för personer med ovanliga diagnoser. Förslaget välkomnades av Riksförbundet Sällsynta diagnoser som med 11000 medlemmar företräder ett 50-tal sällsynta diagnoser.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Ovanliga diagnoser Rapport 2010-06-28
  2. Regeringen. Pressmeddelande 2010-06-23

Senast ändrad