Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Samarbetsprojekt industri – vård regleras från årsskiftet

Samarbetsprojekt industri – vård regleras från årsskiftet

Publicerat 2010-11-26

I en ny reviderad etiköverenskommmelse mellan vården och läkemedelsindustrin finns för första gången ett kapitel som reglerar samarbetsprojekt.

Överenskommelsen ska börja gälla från den 1 januari 2011 enligt beslut mellan Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skriftliga avtal ska finnas

I kapitlet om samarbetsprojekt mellan läkemedelsindustrin och vården sägs att parterna är skyldiga att upprätta skriftliga avtal om samarbetet, och att sådana samarbetsprojekt inte får innebära exklusivitet för enskilda läkemedelsbolag. Det ska även finnas en projektplan som omfattar hur ett samverkansprojekt ska utvärderas, de ska redovisas i en öppen databas, och det ska tydligt framgå att både industrin och vården bidrar med resurser till projekten. Det kan röra sig om projekt om administrering av läkemedel, utbildningsprogram och förskrivarstöd.

Kommittérekommendation ska framgå

Nytt beträffande sammankomster är att det tydligt ska framgå av inbjudan vilken typ av sammankomst som avses. Under sammankomster ska det framgå om produkten/produkterna är rekommenderade av läkemedelskommittén. Kopia av inbjudan till vetenskaplig kongress ska skickas till läkemedelskommittén. Vissa ändringar görs också i Läkemedelsbranschens Etiska regelverk, LER. Orsakerna är dels den nya överenskommelsen, dels att den europeiska läkemedelsindustrins branschorganisation vill begränsa läkemedelsprover.

David Finer

Källa:
  1. Lif. Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga sjukvården och dess medarbetare 2010-11-12

Senast ändrad