Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sibutramin (Reductil) indraget tillsvidare

Sibutramin (Reductil) indraget tillsvidare

Publicerat 2010-01-22

Nyttan med sibutramin överväger inte riskerna och marknadsföringstillståndet dras därför tillsvidare tillbaka. Den rekommendationen ger den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter genomförd utvärdering.

Slutsatsen att nyttan inte längre överväger riskerna med sibutramin medför att recept på Reductil inte längre bör expedieras på apotek. Läkemedelsverket rekommenderar att de patienter som för närvarande behandlas med sibutramin bokar tid hos läkare, för att diskutera sin viktminskning. Behandlingen kan avbrytas direkt utan successiv dosminskning.

Sibutramin är indicerat för att minska kroppsvikten hos obesa eller överviktiga patienter med ytterligare riskfaktorer. Sibutraminbehandlade patienter med hjärtkärlsjukdom, eller hög risk för sådan, löper en signifikant ökad risk för hjärtinfarkt och stroke, enligt studien (SCOUT) som ligger till grund för EMA´s rekommendation. Studien visar också att nyttan av viktnedgången är mycket måttlig.

Formellt beslut om tillsvidare indragning av sibutramin kommer inom kort att fattas av EU-kommissionen.

Britt Wessel

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-01-21

Senast ändrad