Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sinemet Depot snart slut

Publicerat 2010-02-12

Läkemedelsverket meddelar att det snart blir brist på Parkinsonmedlen Sinemet Depot och Sinemet Depot Mite i alla länder, däribland Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under hela 2010.

Lagret av kombinationsläkemedlet Sinemet Depot Mite (karbidopa/levodopa 25 mg/100 mg) beräknas ta slut kring månadsskiftet februari/mars och lagret av Sinemet Depot (karbidopa/levodopa 50 mg/200 mg) kring månadsskiftet april/maj. Men restsituationen berör inte Sinemet 10 mg/100 mg, Sinemet 12,5 mg/50 mg, Sinemet 25 mg/100 mg, eller Sinemet 25 mg/250 mg.

Det finns också två generiska depotprodukter, Levodopa/Carbidopa från Ratiopharm och Levocar från Sandoz.

– Om också depotalternativen tar slut, kan det bli problem. Då får man använda vanlig Sinemet eller Madopark Depot, säger docent Olof Sydow, överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och medlem i expertgruppen för neurologi.

Anledningen till bristsituationen är att företaget bytt leverantör för en av komponenterna i läkemedlet.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-02-09

Senast ändrad 2018-01-03