Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Slut med subvention för glukosamin

Publicerat 2010-02-18

TLV utesluter läkemedel som innehåller glukosamin ur högkostnadsskyddet. Den medicinska effekten anses inte uppväga kostnaderna, som nu minskar med knappt 70 miljoner kronor om året. Inom SLL finns minst 23 miljoner kronor att spara.

Beslutet har fattats i samverkan med Socialstyrelsen och gäller från den 15 maj. Det omfattar följande läkemedel som innehåller glukosamin:

Glukosaminsulfat (Comfora, Donacom, Glucosine, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Ferrosan och Glukosamin Pharma Nord) och glukosaminhydroklorid (Artrox och Glucomed).

Beslutet, som ingår i en genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel, har tidigarelagts med hänsyn till läkemedlens stora försäljning inom förmånen och att tillgängligt underlag anses tillräckligt för prövning om fortsatt subvention.

Siffror för Stockholms läns landsting

Inom Stockholms läns landsting (SLL) såldes år 2009 glukosamin för 28 miljoner kronor, varav 81 procent eller 23 miljoner kronor förskrevs på recept. Två av tre recept kommer från primärvården, endast fem procent från sjukhusen och resten från ”övriga vårdgivare”, alltså privatläkare, psykiatri, geriatrik med mera.

TLVs beslut stöder expertgruppernas Kloka Råd ”Vid artrossmärta välj analgetika istället för glukosamin”.

David Finer, medicinjournalist
Elin Dahlén, apotekare
Medicinskt Kunskapscentrum

Källa:
  1. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Glukosamin ut ur högkostnadsskyddet. Pressmeddelande 2010-02-16
  2. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. Glukosamin inte längre inom högkostnadsskyddet. Läkemedelsgenomgång

Senast ändrad