Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sök på fler typer av interaktioner

Publicerat 2010-06-22

Här på Janusinfo finns nu möjlighet att söka inte bara på interaktioner mellan olika läkemedel, utan även på interaktioner mellan läkemedel och födoämnen, alkohol eller rökning samt ett första naturläkemedel.

Interaktionskällan Sfinx har utökats till att även omfatta interaktioner mellan läkemedel och alkohol eller rökning. Med alkohol avses disulfiramliknande interaktioner medan det vid rökning handlar om interaktioner på grund av induktion av CYP1A1 och 1A2. Nikotin finns sedan tidigare med som läkemedel i databasen.

Även födoämnena yoghurt, mjölk, tranbärs-, apelsin- och grapefruktsjuice har inkluderats.

– För mjölk och yoghurt anges interaktioner där det behövs minst 300 ml av produkterna. Så det räcker inte med lite mjölk i kaffet, säger Birgit Eiermann, apotekare och ansvarig för interaktionskällan Sfinx på Janusinfo.

Ett första naturläkemedel, Johannesört, har även tagits med – än så länge enbart med de interaktioner som verifierats i studier. Fler naturläkemedel kommer att ingå efter nästa uppdatering av interaktionskällan i början av oktober.

För att inkludera ett födoämne, alkohol, rökning eller Johannesört i interaktionssökningen skriver du in något av orden i rutan för substanssökning. Observera att exakt stavning enligt sökordslista krävs.

Jenny Stenbacka

Källa:

Senast ändrad