Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stor andel vaccinrapporter år 2009

Publicerat 2010-04-07

När vården rapporterade biverkningar förra året dominerade svininfluensavaccinet Pandemrix. Om vacciner undantas var dock rapporteringsmönstret i princip detsamma som tidigare år.

Totalt tog Läkemedelsverket under år 2009 emot 6245 rapporter om biverkningar från den svenska hälso- och sjukvården. Av dessa var 5851 spontanrapporter och resten kom från icke-interventionsstudier, såsom registerstudier. Mer än var fjärde rapport avser Pandemrix, vaccinet mot nya influensan.

”Liksom tidigare år tillhörde vaccinerna de mest frekvent rapporterade läkemedlen, varav 1655 är Pandemrixrapporter. Det stora antalet rapporter speglar en utbredd användning och att rapporteringen av lokala reaktioner är frekvent”, kommenterar Läkemedelsverket på sin webbplats.

Senare i vår kommer Läkemedelsverket att publicera en redogörelse för säkerhetsuppföljningen av Pandemrix och då kommer även de rapporter som skickats in av privatpersoner att ingå.

En tredjedel allvarliga

Tvåa och trea på listan av mest rapporterade läkemedel år 2009 var Waran och Infanrix.

Drygt en tredjedel av alla rapporter gällde allvarliga biverkningar – 114 av dem dödsfall där ett samband med biverkningsreaktionen inte kunde uteslutas.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Hälso- och sjukvårdens inrapporterade biverkningar 2009. Nyhet 2010-03-31

Senast ändrad