Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svenskar använder minst antibiotika

Publicerat 2010-04-14

Korrekta kunskaper om antibiotika varierar kraftigt mellan olika EU-länder, men svenskar och finländare är bland de bäst upplysta enligt EU-kommissionens så kallade Eurobarometer.

Nästan hälften (46 procent) av invånarna i EU-länderna tror att antibiotika hjälper mot virus. Motsvarande siffra för svenskarna är bara 17 procent. Vi använder också minst antibiotika i EU. Överlag sågs ett positivt samband mellan hög antibiotikaanvändning och dåliga kunskaper objektivt sett.

En av undersökarnas slutsatser är att allmänläkarna är de som i första hand framgångsrikt kan nå ut med information av typen ”antibiotika hjälper inte mot virus och förkylningar”, men att också massmedier, inklusive TV-annonser bör användas för att nå en bredare allmänhet.

David Finer

Senast ändrad