Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Targiniq subventioneras för vissa patienter

Targiniq subventioneras för vissa patienter

Publicerat 2010-11-12

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att det smärtstillande läkemedlet Targiniq ska ingå i högkostnadsskyddet från och med den 5 oktober 2010 ─ för en begränsad grupp av patienter.

Targiniq är ett kombinationsläkemedel som innehåller opioiden oxikodon samt naloxon, en opioidantagonist som motverkar förstoppning. Indikationen är behandling av svår smärta där endast opioider erbjuder tillräcklig analgetisk effekt, såsom vid cancer, postoperativ smärta eller led- och benbesvär.

Som bakgrund till beslutet skriver TLV att det inte är alla patienter som får besvär med förstoppning vid behandling med opioider och att vissa bara behöver laxativ behandling för sina besvär. Vidare anger myndigheten att kostnaden för att behandla med Targaniq i vissa styrkor är jämförbar med att behandla med oxikodon tillsammans med laxativ behandling.

Beslutet blir därför att Targiniq endast ingår i högkostnadsskyddet för patienter som redan fått behandling med oxidodon och trots pågående laxativ behandling har besvärande förstoppning.

David Finer

Källa:
  1. TLV. Targiniq ingår i högkostnadsskyddet med begränsning
    Pressmeddelande 2010-11-11

Senast ändrad