Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Temozolomide Hospira tillfälligt indraget av säkerhetsskäl

Temozolomide Hospira tillfälligt indraget av säkerhetsskäl

Publicerat 2010-07-14

Samtliga tillverkningssatser av Temozolomide Hospira dras tillfälligt in på grund av att kapslar gått sönder och aktiv substans läckt ut. Läkemedlet är ett cytostatikum som används vid vissa former av hjärntumörer. Patienter med läkemedlet hemma uppmanas att återlämna förpackningarna oöppnade till apotek och kontakta sin läkare. Temozolomide kan vara starkt retande i kontakt med hud och slemhinnor, och all kontakt med innehållet i kapslarna ska undvikas. Om det ändå skulle komma i kontakt med hud eller slemhinnor, ska dessa omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten. Patienten bör därefter kontakta utskrivande läkare eller onkologisk klinik för vidare råd. Skulle man få temozolomide i ögat, exempelvis via händerna, ska ögat omgående sköljas grundligt med tvål och vatten. Om irritation i ögat uppstår bör sjukvården kontaktas. Andra produkter som innehåller temozolomide berörs inte av indragningen.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2010-07-13

Senast ändrad