Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Tidskriften Prescrire anmäler EMA till EU-ombudsmannen

Tidskriften Prescrire anmäler EMA till EU-ombudsmannen

Publicerat 2010-09-10

Den obundna franska läkemedelstidskriften Prescrire har anmält europeiska läkemedelsverket EMA till EU-ombudsmannen. EMA:s vägran att lämna ut säkerhetsdata med hänvisning till affärssekretessen är oacceptabel, skriver tidskriften.

Prescrire anför att fullständig tillgång till säkerhetsdata är viktig för alla parter inom vården i enlighet med Unionens egna principer om transparens (genomskinlighet). Det finns ingen anledning att undanta så kallade periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) från offentligheten. Tvärtom borde dessa rutinmässigt publiceras på EMA:s hemsida, menar tidskriften. Biverkningsdata bör vara offentliga, vare sig de ligger hos läkemedelsföretagen eller de regulatoriska myndigheterna.

Fem flagranta fall

Sedan 2005 har Prescrire 142 gånger bett EMA om information eller dokument, oftast med negativt resultat. Den 30 augusti lämnade tidskriften in en anmälan till EU-ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros angående fem av de mest flagranta fallen.

Här har EMA antingen vägrat att lämna ut handlingar eller mörklagt så mycket av texten att den blivit oläslig.

Prescrires klagan rör handlingar om bantningsläkemedlet rimonabant (Acomplia), kombinationspreparat med dextropropoxifen och paracetamol, topikalt ketoprofen och tillgången till periodiska säkerhetsrapporter överhuvudtaget.

EMA meddelade på torsdagen att man inte känt till Prescrires anmälan tidigare och inte hunnit ta ställning till den i alla delar men kommer att återkomma med ett uttalande.

David Finer

Källa:
  1. Prescrire files a complaint against the European Medicines Agency (EMA). Prescrire 2010-09-01

Senast ändrad