Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / TLV ändrar subventionen av triptaner vid migrän

TLV ändrar subventionen av triptaner vid migrän

Publicerat 2010-07-06

Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention från 15 oktober 2010. Endast generiskt sumatriptan i tablettform får fortsatt generell subvention. Det är resultatet av en TLV-granskning.

Årligen behandlas närmare 93 000 patienter med triptaner i Sverige. TLV har granskat alla triptanläkemedel mot migrän i högkostnadsskyddet och konstaterar att det behövs ett brett sortiment av triptanläkemedel i olika beredningsformer i högkostnadsskyddet. Alla granskade triptaner ska därför ingå i högkostnadsskyddet också i fortsättningen. Men det är bara generiskt sumatriptan i tablettform som får fortsatt generell subvention.

På tredje plats i Kloka Listan

Enligt Kloka Listan är triptaner tredjehandsmedel i anfallsbehandling vid migrän. I första hand rekommenderas acetylsalicylsyra respektive paracetamol, i andra hand naproxen eller för barn upp till 50 kilo, ibuprofen. För bättre effekt och mot illamående kan läkaren lägga till metoklopramid. För migränprofylax rekommenderar Kloka Listan metoprolol.

Om triptaner ska förskrivas, är det mest kostnadseffektivt att inleda med generiskt sumatriptan i tablettform. Andra triptanläkemedel subventioneras bara när sumatriptan inte ger tillräcklig effekt, eller om tabletter inte är lämpliga.

- Generiskt sumatriptan kostar cirka fem kronor per tablett. Andra triptanläkemedel kan kosta upp till 55 kronor per tablett. Dyra läkemedel ska inte subventioneras som förstahandsalternativ när det finns läkemedel med samma verksamma innehåll till lägre pris, säger Gustaf Befrits, hälsoekonom på TLV.

Företag sänker priset

TLV har också beslutat att sumatriptaner i tablettform inte får kosta mer än 10 kronor styck. Flera företag har därför sänkt priset på sina läkemedel så att de ska kvarstå i högkostnadsskyddet. Beslutet om pristak har lett till att originalet Imigran Novum utesluts ur högkostnadsskyddet.

Om generiskt sumatriptan förskrivs istället för Imigran Novum leder beslutet till att omkring 15 miljoner kronor per år frigörs inom högkostnadsskyddet. Beslutet att ge alla triptanläkemedel utom sumatriptan begränsad subvention gäller endast vid nyinsättning och för patienter äldre än 12 år. Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010.

David Finer

Källa:
  1. TLV. Triptanläkemedel mot migrän får förändrad subvention. Beslut 2010-07-06
  2. Kloka Listan

Senast ändrad