Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / TLV-granskning av inkontinens- och prostataläkemedel frigör 82 mkr

TLV-granskning av inkontinens- och prostataläkemedel frigör 82 mkr

Publicerat 2010-07-01

Efter en TLV-granskning utesluts Avodart (dutasterid) – använt vid godartad prostataförstoring – ur högkostnadsskyddet. Granskningen frigör totalt 82 miljoner kronor. Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010.

I den aktuella granskningen av TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) ingår antikolinerga läkemedel vid trängningsinkontinens, läkemedel vid godartad prostataförstoring (BPH), desmopressin för att minska urinproduktionen samt några mindre använda läkemedel.

Genom att utesluta Avodart frigör TLV 23 miljoner kronor. Därtill kommer 52 miljoner som sparas genom prissänkningarna 2009 på alfa-receptorblockerare - Alfadil BPH, (doxazosin), Xatral OD (alfuzosin) och Hytrinex, Sinalfa, (terazosin) - samt 7 miljoner kronor genom en prissänkning av Minirin. Pengar som kan användas till andra angelägna områden inom hälso- och sjukvården, påpekar TLV, i vars uppdrag det ingår att väga nyttan av läkemedel mot kostnaden.

Antikolinergika kostnadseffektiva

Antikolinergika ger visserligen bara god effekt utan biverkningar hos en begränsad andel patienter enligt TLV. Behandling vid trängningsinkontinens bedöms ändå som kostnadseffektivt vid uttalade symtom, men sannolikt inte vid täta trängningar utan läckage.

Ändå vill TLV inte begränsa subventionen av läkemedlen. Motiveringen är att skillnaden mellan trängningar med eller utan läckage är svårdefinierad på patientnivå och beroende av yttre omständigheter. Ett beslut om begränsad subvention som medför stora praktiska tillämpningsproblem eller inbjuder till alltför stora indikationsglidningar anses olämpligt.

Generiskt finasterid kostnadseffektivast

Läkemedelsbehandling vid godartad prostataförstoring, BPH, sker med alfa-receptorblockerare och testosteron-5α-reduktashämmare. I den aktuella granskningen av den senare gruppen anser TLV att det inte är visat att det mycket dyrare Avodart (dutasterid) ger någon bättre medicinsk effekt än Proscar (finasterid). Då företaget inte har sänkt priset på Avodart har TLV beslutat att utesluta produkten ur högkostnadsskyddet.

Eftersom Proscar (finasterid) är utbytbart mot generiskt finasterid är det mest kostnadseffektiva läkemedlet i gruppen generiskt finasterid.

Minirin prissänkt med 20 procent

Desmopressin (Minirin) används huvudsakligen för att behandla enures hos barn och ungdomar samt nokturi hos äldre. Priset på Minirin munsönderfallande tablett, har sänkts med 20 procent i samband med TLVs granskning. Det framstår som kostnadseffektivt att behandla enures med desmopressin om enureslarm inte gett effekt. Behandling av uttalad nokturi med desmopressin anses sannolikt kostnadseffektiv men inte hos patienter med förhöjd risk för biverkningar.

Andra låganvända läkemedel granskade

TLV har också granskat ett antal mindre använda läkemedel i samband med omprövningen. Alla kvarstår i högkostnadsskyddet. Det rör sig om läkemedel som framförallt används av specialister inom urologi och onkologi eller av allmänläkare med särskilt intresse för området:

  • BCG-vaccin som används för lokal behandling av urinblåsecancer
  • Karbakolinklorid APL som används för att öka urinblåsans sammandragningsstyrka
  • Androcur (cyproteron) som är godkänd för hämning av könsdriften vid sexuella avvikelser och/eller hypersexualitet hos män samt uttalad hirsutism hos kvinnor i fertil ålder.

David Finer

Källa:

Senast ändrad