Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / TLV vill även pröva läkemedel på rekvisition

TLV vill även pröva läkemedel på rekvisition

Publicerat 2010-05-18

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är positivt till att myndigheten även får i uppgift att göra nationella hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården.

Efter att, på uppdrag av regeringen, ha undersökt förutsättningarna föreslår TLV att ett uppdrag att pröva rekvisitionsläkemedel bedrivs i form av en försöksverksamhet under två år för att sedan utvärderas.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden 2010-05-07

Senast ändrad