Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Varning för kombinationen klopidogrel och vissa protonpumpshämmare

Varning för kombinationen klopidogrel och vissa protonpumpshämmare

Publicerat 2010-03-25

Samtidig behandling med klopidogrel (Plavix) och omeprazol (Losec) eller esomeprazol (Nexium) bör undvikas. Orsaken är att klopidogrels effekter på trombocytfunktionen kan minska.

Förra året utfärdades i Europa en varning [3] som gällde hela gruppen protonpumpshämmare, PPI, i kombination med klopidogrel. Efter att ha analyserat två nya studier anser dock den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) att det inte finns tillräcklig grund att dra alla PPI över en kam. Den generella varningen har därför dragits tillbaka.

Varningen kvarstår däremot för omeprazol och esomeprazol. Substanserna minskar klopidogrels effekt genom att hämma enzymet CYP2C19 som krävs för att klopidogrel ska omvandlas till sin aktiva metabolit.

Preparaten särskiljs

I den svenskfinska interaktionskällan Sfinx har preparaten hela tiden särskiljts. Anledningen är deras varierande hämmande egenskaper på CYP2C19 och tillgänglig dokumentation.

Sfinx anger den högsta varningen, D4 (kliniskt betydelsefull interaktion som bör undvikas), för kombinationen klopidogrel och omeprazol eller esomeprazol [5]. Av övriga PPI på den svenska marknaden har även kombinationen med rabeprazol (Pariet) en D-klassificering (D3) i Sfinx.

Kombinationen klopidogrel och pantoprazol (Pantoloc) eller lansoprazol (Lanzo) klassificeras i stället som B2 (interaktionens kliniska betydelse är oklar).

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Interaktion mellan clopidogrel och protonpumpshämmare. Nyhet 2010-03-22
  2. European Medicines Agency. Interaction between clopidogrel and proton-pump inhibitors. Public statement EMA/174948/2010 2010-03-17
  3. Läkemedelsverket. Möjlig interaktion mellan clopidogrel (Plavix) och protonpumpshämmare. Nyhet 2009-06-03
  4. Information for Healthcare Professionals: Update to the labeling of Clopidogrel Bisulfate (marketed as Plavix) to alert healthcare professionals about a drug interaction with omeprazole (marketed as Prilosec and Prilosec OTC).
  5. Sfinx interaktionskälla på Janusinfo

Senast ändrad