Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Använd inte influensavaccinet Preflucel

Använd inte influensavaccinet Preflucel

Publicerat 2011-10-25

Inga tillverkningssatser av Preflucel ska användas. Det uppmanar Läkemedelsverket, i väntan på att ett oväntat högt antal biverkningsrapporter ska utredas.

Den 21 oktober informerade Läkemedelsverket om att tillverkaren Baxter beslutat attdra tillbaka en tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel på grund av oväntat många rapporterade biverkningar i Europa [1].

Utöver den indragna tillverkningssatsen har ytterligare två satser distribuerats till Sverige. Antalet biverkningsrapporter för dessa två tillverkningssatser är till synes färre än för den tillbakadragna satsen. Men eftersom det inte är känt hur många individer som vaccinerats går det inte att säkert säga att biverkningsökningen endast ses för den redan indragna tillverkningssatsen. Det finns också ett antal biverkningsrapporter där tillverkningssatsen inte är känd.

Alla satser i karantän

I avvaktan på att utredningen slutförts har Läkemedelsverket därför av försiktighetsskäl beslutat att sätta alla tillverkningssatserna i karantän [2].

Biverkningarna, som inträffat samma dag eller dagen efter vaccinationen, är av samma typ som ofta ses i samband med influensavaccin såsom influensasymtom med hög feber och muskelsmärta samt allergiska reaktioner. Vissa av de allergiska reaktionerna har varit allvarliga. Några avvikelser i tillverkningen som kan förklara den ökade frekvensen biverkningar finns i nuläget inte.

I Stockholms län rekommenderas vaccinet Vaxigrip mot säsongsinfluensa [3].

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. En tillverkningssats av influensavaccinet Preflucel dras tillbaka på grund av biverkningar. Nyhet 2011-10-21
  2. Läkemedelsverket. Inga tillverkningssatser av influensavaccinet Preflucel ska användas. Nyhet 2011-10-24
  3. Smittskydd Stockholm. Influensa- och pneumokockvaccination, 2011. Informationsblad 2011-09-21

Senast ändrad