Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Australien stoppar subvention av nya läkemedel

Australien stoppar subvention av nya läkemedel

Publicerat 2011-09-09

Fram till år 2013 subventionerar regeringen i Australien endast nya läkemedel som är livräddande eller ensamma inom sitt terapiområde. Vid det laget beräknas budgeten åter ligga på plus. Beslutet har mött kraftig kritik från läkemedelsindustrin enligt Australian Financial Review.

Med den nya ordningen kan patienterna tvingas betala upp till motsvarande omkring 1300 kronor i månaden för sina behandlingar mot dagens 230 kronor respektive 37 kronor för pensionärer inom förmånen. Förmånen omfattar 75 procent av alla receptbelagda läkemedel i Australien.

Skrinläggning i två år

Kontroversen började sedan den rådgivande kommittén föreslagit att åtta nya produkter skulle adderas till förmånen och regeringen – i stället för att följa rådet – förklarade att listningen skulle skrinläggas i två år.

Fram till dess att budgeten kommer i balans igen, ska regeringen fatta beslut om alla läkemedelssubventioner. Tidigare gällde detta bara läkemedel som skulle kosta systemet över motsvarande 68 miljoner kronor om året.

Sparar 1,3 miljarder

Regeringen räknar med att spara upp till motsvarande omkring 1,3 miljarder svenska kronor. Industrins talespersoner talar om byråkratisering och varnar för förseningar av upp till 100 läkemedel årligen, vilket sägs gå ut över patienternas tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

Hälsoministern Nicola Roxon försvarar dock beslutet med att alternativ till de aktuella åtta preparaten finns att tillgå, och att det sedan regeringen tillträdde har godkänts 50 nya läkemedel värda 340 miljarder kronor.

David Finer

Källa:
  1. The Financial Daily. Australia to restrict subsidies to new drugs

Senast ändrad