Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Avslag mot överklagande öppnar för HPV-vaccinering i januari

Avslag mot överklagande öppnar för HPV-vaccinering i januari

Publicerat 2011-11-29

Förvaltningsrätten har avslagit Cervarixtillverkaren GSK:s överklagande mot upphandlingen av HPV-vaccin. – Vi är förstås glada över utslaget, inte minst för flickornas skull, säger Henrik Almkvist , hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL.

Domen har stor principiell betydelse för denna nationella upphandling av vaccin mot livmoderhalscancer till hela landet.

I den 21-sida domen tillbakavisar rätten anklagelserna om att landstingen gentemot företagen skulle frångått principerna om likabehandling och transparens. Inte heller i andra avseenden finner rätten skäl att ingripa mot upphandlingen. Därför avvisas ansökan från GlaxoSmithKline(GSK) om ingripande. Landstingens beslut att köpa Gardasil står fast.

Glada över utslaget

– Vi är förstås glada över utslaget, som gått landstingens väg. Inte minst är vi glada för flickornas skull, som väntat på detta. Vi hoppas att det inte görs något överklagande, utan att domen vinner laga kraft i december.

GSK har rätt att överklaga till högre instans under 10 dagar, så landstingens köpeavtal kan tidigast börja gälla den 5 december.

– Då kan vi förhoppningsvis komma igång med vaccinationerna, i praktiken i januari. Många enheter har kapacitet och står beredda att vaccinera, säger chefsläkare Henrik Almkvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

David Finer

Källa:
  1. Förvaltningsrätten i Stockholm. Pressmeddelande 2011-11-25

Senast ändrad