Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Beställ nya utgåvan av Läkemedelsboken

Beställ nya utgåvan av Läkemedelsboken

Publicerat 2011-05-17

Läkemedelsboken 2011-2012 finns nu tillgänglig. Boken produceras av Läkemedelsverket i samarbete med erfarna läkare.

All sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt kan få ett exemplar av boken utan kostnad, distributionen sker genom Stockholms läns läkemedelskommitté. Till vårdcentralerna i Stockholms län kommer boken automatiskt att skickas ut inom de närmsta dagarna. Sjukhuskliniker, geriatriska enheter och övriga vårdgivare får själva beställa boken. Vi rekommenderar då att kliniksekreteraren inventerar klinikens behov och gör en enhetlig beställning.

Så beställer du som sjukvårdspersonal i Stockholms län:

  1. Skicka ett mejl till klokalistan.hsf@regionstockholm.se
  2. Skriv Läkemedelsboken som ärende
  3. Ange mottagare, leveransadress och antal exemplar (ifall sambeställning till flera kollegor)

Den nya utgåvan av Läkemedelsboken har genomgått en omfattande revidering. Läkemedel till barn har fått ett större utrymme än tidigare med bland annat två nya kapitel. Andra nya kapitel är exempelvis om läkemedelsbehandling av äldre på särskilt boende/i hemsjukvård, läkemedel och trafik/riskfyllt arbete samt olagliga läkemedel.

Vissa av de kapitel som tar upp mer övergripande aspekter om läkemedelsanvändning (specialkapitel), och kapitlen om regelverket kommer bara att finnas tillgängliga i den elektroniska versionen som kom ut i juli 2011.

Fakta Om Läkemedelsboken

Läkemedelsverket har, till följd av apoteksmarknadens omreglering, tagit över ansvaret för utgivningen av Läkemedelsboken från Apoteket AB. I stort har detta inte inneburit några större förändringar.

Kapitelförfattarna svarar själva för sina kapitel men texterna har granskats av en redaktionskommitté för att säkerställa att innehållet inte står i strid med officiella direktiv, riktlinjer eller vetenskap och beprövad erfarenhet. Redaktionskommittén är fristående från Läkemedelsverkets myndighetsuppdrag.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken

Senast ändrad